Визначення до лізингового калькулятору

Лізинговий калькулятор

- інструмент, який допоможе Вам розрахувати приблизну вартість використання лізингу, вибрати схему виплати лізингових платежів і залишкову вартість майна за якою можливо придбати майно після закінчення договору лізингу. Тобто яку суму грошових коштів у який період часу Вам необхідно буде виплачувати лізингодавцю і за якою залишковою вартостю ви зможете придбати майно після закінчення дії договору лізингу.

Термін лізингу

- це термін погашення від 60% до 90% початкової вартості об'єкта лізингу в залежності від домовленості між лізингодавцем і лізингоодержувачем.

Лізинговий відсоток

представляє собою суму грошової винагороди, яку Ви, як лізингоотримувач, виплачуєте лізингодавцю за надання Вам у користування об'єкта лізингу. У лізинговий відсоток входять частина погашення вартості об'єкта лізингу та винагорода лізингодавця, що складається з одноразової комісії та щомісячних платежів.

Первинний внесок за об'єкт

- фіксований відсоток від початкової вартості об'єкта лізингу, який виплачується лізингоодержувачем лізингодавцю в рахунок погашення вартості об'єкта лізингу при укладанні договору лізингу.

Об'єкт лізингу

- це будь-яке рухоме і нерухоме майно, яке може бути використане для підприємницької діяльності (машини, устаткування, будівлі, споруди).

Лізингодавець

- юридична особа, яка отримує винагороду та часткове або повне відшкодування вартості об'єкта лізингу протягом дії договору лізингу, згідно з яким відбувається передача об'єкта лізингу, придбаного за рахунок власних або позикових коштів, лізингоодержувачу.

Лізингоодержувач

- юридична особа, що сплачує винагороду та часткове або повне відшкодування вартості об'єкта лізингу протягом дії договору лізингу, відповідно до якого відбувається отримання об'єкта лізингу від лізингодавця.

Одноразова комісійна винагорода

- фіксована сума винагороди лізингодавця, що стягується одноразово при наданні об'єкта лізингу в користування лізингоотримувача. Ця сума може мати як фіксоване грошове значення, так і розраховуватися у відсотковому відношенні до первісної вартості об'єкта лізингу.

Ануїтетна схема виплати

передбачає виплату лізингоодержувачу рівних сум щомісяця, не залежно від залишкової вартості об'єкта лізингу. Ця сума включає в себе частину погашення вартості об'єкта лізингу та винагорода лізингодавця. Дана схема вигідна при тривалому кредитуванні, тому що є ймовірність, що частина суми загаситься завдяки інфляції.

Стандартна схема виплати

передбачає щомісячне погашення вартості об'єкта лізингу рівними частинами та нарахування винагороду лізингодавця на залишок заборгованості. Тобто щомісячне зменшення виплачуваних сум.