Калькулятор відсотків

Цей онлайн сервіс виконує наступні операції з відсотками: знаходження відсотка від даного числа, розрахунок процентного співвідношення між числами, додавання чи віднімання відсотка від заданого числа.

У формі калькулятора виберіть вид розрахунку, введіть число і відсоток (або друге число для знаходження процентного співвідношення), вкажіть точність розрахунку та натисніть "Порахувати".

Калькулятор

знаків після коми

Відсотком якогось числа називають соту частину цього числа. Використовується для позначення частки чогось по відношенню до цілого. Відсоток - це приватний вид десяткових дробів, сота частка цілого, що приймається за одиницю. Позначається знаком %. Одна десята відсотка або тисячна частка цілого називається - проміле.

Крім позначення частки цілого, відсотки також використовуються для порівняння двох величин. При порівнянні у відсотках обов'язково вказується щодо якої величини був обчислений відсоток. Наприклад, доходи перевищують видатки на 2% або ціни на продукти підвищилися на 5% в порівнянні з минулим місяцем.

Число відсотків може бути більше 100. Це означає, що частка більше цілого. Зазвичай величини більше 100 використовуються при порівняннях у відсотках, в статистичних і фінансових розрахунках, при рішенні математичних задач.

Економічне визначення "відсоток" - прибуток, вигода, перевага.

Як фінансове поняття "відсоток" означає плату, яку одна особа (позичальник) передає іншій особі (кредитору) за те, що останній надає перший у тимчасове користування грошові кошти.

Часто в бізнес лексиці вживається вираз "працювати за відсотки". Це словосполучення означає працювати за винагороду, обчислювана залежності від обороту або прибутку. Тут відсоток позначає комісійні, які є характеристикою, роботи співробітника.

Відсотки використовуються в різних статистичних розрахунках, у багатьох галузях господарської діяльності, бухгалтерському обліку, у фінансових установах (при розрахунку виплат за кредитами, вкладах та іншим фінансовим послугам).

Як розрахувати відсотки на калькуляторі