Як обчислити обсяг тіла або фігури

Об'єм - кількісна характеристика простору, займаного тілом або речовиною. Об'єм виражається числом кубічних одиниць, що поміщаються в певній ємкості.

Об'єм обчислюється двома способами: математичне або фізично.

Математичне обчислення використовує спеціальні формули об'ємів тіл простої форми. Такі розрахунки можна виконати за допомогою калькуляторів на нашому сайті:

Для тіл складної форми об'єм обчислюється шляхом розбиття тіла на окремі частини простої форми і підсумовуванням об'ємів цих частин.

Для тіл будь-якої форми які складаються з однорідної речовини, можна обчислити об'єм по масі фізичного тіла і щільності речовини з якого воно складається. Для цього розрахунку можна скористатися цим калькулятором.

Введіть масу тіла і щільність речовини, вкажіть точність розрахунку і натисніть "Порахувати". Калькулятор виконає розрахунок об'єму тіла.

Як обчислити площу поверхні

Калькулятор

знаків після коми

Маса - скалярна фізична величина, одна з найважливіших величин у фізиці. Вона характеризує «кількість речовини» у фізичному об'єкті.

Щільність - скалярна фізична величина, яка визначається як відношення маси тіла до займаного цим тілом об'ємом. Виходячи з визначення щільності, її розмірність являє собою кг/м³.

Об'єм фізичного тіла маси m, що складається з однорідного речовини щільності p, можна розрахувати за формулою V=m/p