Тригонометричний калькулятор

Даний онлайн сервіс виконує розрахунок тригонометричних функцій: синус (sin x), косинус (cos x), тангенс (tan x), котангенс (cot x), секанс (sec x), косеканс (csc x).

У формі калькулятора виберіть функцію для розрахунку, введіть кут, вкажіть точність розрахунку і натисніть "Порахувати".

Тут обернений тригонометричний калькулятор.

Калькулятор

знаків після коми

В математиці, тригонометричні функції - це функції кута. Вони можуть бути визначені як відносини двох сторін і кута трикутника або як відношення координат точок кола.

Відіграють важливу роль при дослідженні періодичних функцій і багатьох об'єктів. Наприклад, при дослідженні рядів, диференціальних рівнянь.

Наведемо шість базових тригонометричних функцій:

  1. синус (sin)
  2. косинус (cos)
  3. тангенс (tg = sin / cos)
  4. котангенс (cot = cos / sin)
  5. секанс (sec = 1 / cos)
  6. косеканс (csc = 1 / sin)

Останні чотири визначаються через перші дві. Іншими словами, вони є визначеннями, а не самостійними сутностями.