Як обчислити площу поверхні

Площа поверхні твердого об'єкта є мірою загальної площі, яку поверхню об'єкта займає.

Математичне визначення площі поверхні при наявності криволінійних поверхонь значно складніше, ніж визначення довжини дуги одновимірних кривих, або площі поверхні для багатогранників (тобто об'єктів з плоскими багатокутними гранями), для яких площа поверхні це сума площ його граней.

Вимірюється в квадратних одиницях довжини.

Для типових фігур можна порахувати за допомогою таких інструментів:

Як обчислити обсяг тіла або фігури