Калькулятор об'єму еліпсоїда

Введіть розміри півосей еліпсоїда, вкажіть точність розрахунку і натисніть "Порахувати". Калькулятор виконає розрахунок об'єму еліпсоїда.

Калькулятор площі поверхні еліпсоїда

Калькулятор

volume ellipsoid
знаків після коми

Еліпсоїд - геометричне тіло, обмежене поверхнею, яка утворюється в результаті деформації сфери уздовж трьох взаємно перпендикулярних осей координат. Еліпсоїд є тривимірним аналогом еліпса і описується трьома півосями a, b, c.

У випадку, коли пара напіввісей має однакову довжину, еліпсоїд можна отримати обертанням еліпса навколо однієї з його осей. Такий еліпсоїд називають еліпсоїдом обертання або сфероїдом.

Точки перетину еліпсоїда з координатними осями називаються вершинами еліпсоїда, центр симетрії - центром еліпсоїда. Якщо півосі попарно різні, то еліпсоїд називається тривісним.

Об'єм обчислюється за формулою: V=4⁄3πabc