Калькулятор площі поверхні циліндра

Введіть висоту і радіус, вкажіть точність розрахунку і натисніть "Порахувати". Калькулятор виконає розрахунок площі поверхні циліндра.

Калькулятор об'єму циліндра

Калькулятор

surface area cylinder
знаків після коми

Циліндр - геометричне тіло, обмежене замкнутою циліндричною поверхнею і двома паралельними площинами, що перетинають її.

Кола що утворюють циліндр називаються основами циліндра. Вони рівні і лежать в паралельних площинах.

Твірні циліндра - відрізки, що з'єднують відповідні точки кіл кругів. Вони паралельні і рівні між собою.

Поверхня циліндра складається з основ і бічної поверхні. Бічна поверхня складається з твірних.

Радіусом циліндра називається радіус його основи. Висотою циліндра називається відстань між площинами підстав. Віссю циліндра називається пряма, що проходить через центри основ. Вона паралельна утворюючим.

Площа бічної поверхні циліндра визначається як S=2πrh

Площа повної поверхні циліндра визначається як S=2πr(h+r)