Калькулятор площі поверхні куба

Введіть довжину сторони куба, вкажіть точність розрахунку і натисніть "Порахувати". Калькулятор виконає розрахунок площі поверхні куба.

Калькулятор об'єму куба

Калькулятор

surface area cube
знаків після коми

Куб або гексаедр - правильний багатогранник, кожна грань якого є квадратом. Окремий випадок паралелепіпеда і призми.

Оскільки всі з ребер куба мають однакову довжину, то немає необхідності проводити розходження між довжиною, шириною і висотою. Площа поверхні куба визначається як сума площ всіх сторін кубу: S=6aa

Діагоналлю куба називають відрізок, що з'єднує дві вершини, симетричні щодо центру куба. Діагональ куба знаходиться за формулою d=a√3

Аналог куба в чотиривимірному евклідовому просторі має спеціальну назву - тессеракт або гіперкуб.