Калькулятор периметра трикутника

Введіть необхідні параметри для обчислення, вкажіть точність розрахунку і натисніть "Порахувати". Калькулятор виконає розрахунок периметра трикутника.

Калькулятор площі трикутника

Калькулятор

perimeter triangle
знаків після коми

Трикутник - геометрична фігура, утворена двома відрізками, які з'єднують три точки, що не лежать на одній прямій. Вказані три точки називаються вершинами трикутника, а відрізки - сторонами трикутника. Сторони трикутника утворюють у вершинах трикутника три кути. Іншими словами, трикутник - це багатокутник, у якого є рівно три кути.

Рівнобедреним називається трикутник, у якого дві сторони рівні. Ці сторони називаються бічними, третя сторона називається основою. Рівнобедрений трикутник має два однакові кути, які знаходяться при його основі.

В рівносторонньому трикутнику всі сторони мають однакову довжину. Всі кути рівностороннього трикутника також рівні і дорівнюють 60°. Рівносторонній трикутник ще називають правильним.

Периметр довільного трикутника обчислюється за формулой: P=a+b+c

Периметр правильного чи рівностороннього трикутника обчислюється за формулой: P=3a

Де a,b,c - сторони трикутника, R - радіус описаного кола, r - радіус вписаного кола.