Калькулятор площі трикутника

Введіть необхідні параметри для обчислення, вкажіть точність розрахунку і натисніть "Порахувати". Калькулятор виконає розрахунок площі трикутника.

Калькулятор периметра трикутника

Калькулятор

area triangle
знаків після коми

Трикутник - геометрична фігура, утворена двома відрізками, які з'єднують три точки, що не лежать на одній прямій. Вказані три точки називаються вершинами трикутника, а відрізки - сторонами трикутника. Сторони трикутника утворюють у вершинах трикутника три кути. Іншими словами, трикутник - це багатокутник, у якого є рівно три кути.

Рівнобедреним називається трикутник, у якого дві сторони рівні. Ці сторони називаються бічними, третя сторона називається основою. Рівнобедрений трикутник має два однакові кути, які знаходяться при його основі.

В рівносторонньому трикутнику всі сторони мають однакову довжину. Всі кути рівностороннього трикутника також рівні і дорівнюють 60°. Рівносторонній трикутник ще називають правильним.

Площа довільного трикутника обчислюється за формулами: S=bh/2 або S=1/2absiny

Площа прямокутного трикутника обчислюється за формулою: S=ab/2

Площа правильного чи рівностороннього трикутника обчислюється за формулами: S=a²√3/4 или S=3√3/4 R² или S=3√3 r²

Де a,b,c - сторони трикутника, h - висота трикутника, y - кут між сторонами, R - радіус описаного кола, r - радіус вписаного кола.