Визначення до депозитного калькулятору

Депозитний калькулятор

- інструмент, який допоможе Вам розрахувати приблизну прибутковість вкладення коштів на депозитний рахунок в банк або іншу фінансову установу. Тобто яку додаткову суму грошових коштів Ви отримаєте після закінчення терміну депозитного вкладу.

Базова сума нарахування відсотків

- сума, на яку нараховується банком відсоткова ставка по депозиту в певний період часу /рік, квартал, місяць/.

Відсоткова ставка по депозиту

- сума винагороди, що отримується Вами за розміщення своїх коштів на депозитному рахунку в банку. Розраховується у процентному відношенні до базової суми депозиту за певний період часу /рік, квартал, місяць/.

Щомісячна виплата відсотків

- базова сума нарахування залишається незмінною протягом терміну дії договору, нарахування і виплата відсотків за депозитом здійснюється банком щомісячно. Тобто після закінчення місяця знаходження суми на депозитному рахунку, Ви отримуєте можливість зняти нараховані відсотки. Початкова сума внеску повертається в кінці терміну дії договору.

Щоквартальна виплата відсотків

- базова сума нарахування залишається незмінною протягом терміну дії договору, нарахування і виплата відсотків за депозитом проводиться банком щоквартально. Тобто після закінчення повного кварталу знаходження суми на депозитному рахунку, Ви отримуєте можливість зняти нараховані відсотки. Початкова сума внеску повертається в кінці терміну дії договору.

Щомісячна капіталізація

- базова сума нарахування відсотків збільшується на суму нарахованих банком відсотків за попередній місяці. Тобто після нарахування відсотків за депозитом їх сума додається до основної суми вкладу та нарахування відсотків наступного місяця здійснюється на суму, що складається з первісної суми вкладу та суми нарахованих відсотків за попередні місяці. Початкова сума вкладу й сума нарахованих відсотків повертається в кінці терміну дії договору.

Щоквартальна капіталізація

- базова сума нарахування відсотків збільшується на суму нарахованих банком відсотків за попередній квартал. Тобто після нарахування відсотків за депозитом їх сума додається до основної суми вкладу та нарахування відсотків наступного кварталу здійснюється на суму, що складається з первісної суми вкладу та суми нарахованих відсотків за попередні квартали. Початкова сума вкладу й сума нарахованих відсотків повертається в кінці терміну дії договору.