Калькулятор розрахунку годин і хвилин

Цей онлайн сервіс виконує розрахунок часового інтервалу в годинах і хвилинах між двома значеннями часу.

У формі калькулятора введіть два значення часу і натисніть "Порахувати".

Тут Калькулятор дат, Калькулятор дат і часу

Калькулятор

Час - форма протікання фізичних і психічних процесів, умова можливості зміни. Одне з основних понять філософії і фізики, міра тривалості існування всіх об'єктів, характеристика послідовної зміни їх станів у процесах зміни і розвитку, а також одна з координат єдиного простору-часу, уявлення про який розвиваються в теорії відносності.

Час - фізична величина, одна з семи основних величин Міжнародної системи величин, а одиниця виміру часу "секунда" - одна з семи основних одиниць в Міжнародній системі одиниць.

Година - позасистемна одиниця виміру часу. За сучасним визначенням година в точності дорівнює 3600 секундам, що відповідає 60 хвилинам.

Хвилина - позасистемна одиниця виміру часу. За сучасним визначенням, хвилина дорівнює 60 секундам (1/60 години або 1/1440 діб). Хвилина не є одиницею Міжнародної системи одиниць (СІ), але зважаючи на широке вживання хвилини в повсякденному житті Міжнародний комітет мір і ваг прийняв її для використання поряд з одиницями СІ.