Визначення до кредитного калькулятору

Кредитний калькулятор

- інструмент, який допоможе Вам розрахувати приблизну вартість користування кредитом і вибрати схему його погашення. Тобто яку суму коштів в який період часу Вам необхідно буде вносити до кредитної установи, частіше за все банк (кредитна спілка), для погашення кредиту і плати за користування кредитом.

Плата за користування кредитом

є сумою грошової винагороди, яку Ви сплачуєте банку за надання Вам кредиту. Як правило ця сума складається з разової комісії та щомісячних платежів, які в свою чергу складаються з відсоткової ставки і, можливо, з комісійної винагороди.

Відсоткова ставка

- сума винагороди банка, розрахована в процентному відношенні до суми кредиту за певний період часу /місяць, квартал, рік/.

Разова комісійна винагорода

- фіксована сума винагороди банка, яка сплачується одноразово при наданні кредиту. Ця сума може мати як фіксоване грошове значення, так і разраховуватися як відсоток до суми кредиту.

Щомісячна платня за користування кредитом

складається з місячної відсоткової ставки і, можливо, щомісячної комісії, що є фіксованою сумою або розраховується як відсоток до суми кредиту.

Аннуїтетная схема погашення кредиту

передбачає виплату кредитній установі рівних сум щомісячно, не залежно від заборгованості по тілу кредиту. Ця сума складається з частини погашення тіла кредиту та відсотоків за користування кредитом. Ця схема має сенс при тривалому кредитуванні, оскільки є вірогідність, що частина суми погаситься завдяки інфляції.

Стандартна схема погашення кредиту

передбачає щомісячне погашення тіла кредиту рівними частинами і нарахування відсотків за користування кредитом на залишок заборгованості. Тобто щомісячне зменшення сум до сплати.